Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

ogłasza nabór  na stanowisko:

SPECJALISTA  DS. ARCHIWUM 

UMOWA O PRACĘ - PEŁNY ETAT

 

Zakres wykonywanych zadań:

Kompleksowe prowadzenie archiwum NOSPR:

- przyjmowanie dokumentacji do archiwum

- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji

- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

- prowadzenie ewidencji elektronicznej dokumentacji artystycznej

- prowadzenie obowiązujących ewidencji, spisów, zgodnie z obowiązującą ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- prowadzenie spraw w zakresie procedur kancelaryjnych

- opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych w zakresie archiwizacji

 

Niezbędne wymagania:

 

- wykształcenie wyższe – preferowane kierunki związane z archiwistyką, zarządzaniem dokumentacją, administracją,  zarządzaniem

- minimum roczne doświadczenie w archiwizacji dokumentów

- minimum 3 letni staż pracy ogółem

- znajomość obowiązujących aktów prawnych z zakresu archiwizacji

- doskonała umiejętność organizacji pracy

- bardzo dobra umiejętność posługiwania się komputerem

- mile widziane wykształcenie muzyczne na poziomie minimum podstawowym

- mile widziana znajomość języka angielskiego

 

Dodatkowe wymagania:

 

- umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć podnoszenia kwalifikacji

- komunikatywność, samodzielność

 

Wymagane dokumenty:

 

- szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

- list motywacyjny;

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

 

Oferty pracy należy składać do dnia 6 kwietnia 2018 r.:

NOSPR Katowice – Dział kadr i archiwum

40-202 Katowice, Plac Wojciecha Kilara 1

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.