Kierownik Działu Edukacja

Miejsce pracy: Katowice

Główne obowiązki

 • Opracowywanie misji, strategii, planów, programów oraz projektów edukacyjnych NOSP
 • Opracowywanie budżetów do planowania corocznego kalendarza działań działu edukacji
 • Koordynacja i realizacja zaplanowanych działań edukacyjnych
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych projektów
 • Współpraca z instytucjami, kompozytorami, autorami, mediami i innymi partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego dla NOSPR
 • Nawiązywanie nowych kontaktów, dbanie o utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami
 • Poszukiwanie nowych sposobów realizacji Misji Edukacyjnej NOSPR
 • Podejmowanie działań mających na celu promowanie NOSPR i jego działalności edukacyjnej
 • Zarządzanie zespołem i koordynacja pracy Dział
 • Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań
 • Rozwijanie umiejętności pracowników Działu
 • Przygotowywanie pism, dokumentów, dyplomów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu
 • Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych

 

Kluczowe wymagania

 • Wykształcenie muzyczne jest absolutnie kluczowe, dodatkowo preferowane wykształcenie wyższe, menedżerskie (np. zarządzanie kulturą, personelem, kierunki związane z promocją, reklamą, marketingiem), Min. 5 letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub na stanowisku związanym z organizacją działań edukacyjnych, kulturalnych lub mediów
 • Doskonała wiedza w branży zarówno muzycznej, jak i edukacyjnej
 • Doświadczenie oraz umiejętność w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Rozległa wiedza i doświadczenie w koordynacji projektów oraz współpracy z mediami i partnerami zewnętrznymi
 • Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców
 • Min 2 -letnie doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem
 • Umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;
 • Umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodną komunikację, znajomość innych języków mile widziana
 • Mile widziana znajomość procedur dotyczących zamówień publicznych
 • Żywe zainteresowanie muzyką, czynny udział w wydarzeniach kulturalnych
 • Kreatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolności negocjacyjne, i interpersonalne oraz komunikacyjne
 • Doskonała organizacja pracy
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania i realizowania wielu zadań
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Dyspozycyjność, gotowość do odbywania podróży służbowych

 

Oferujemy

 • Pracę w renomowanej instytucji kultury
 • Dobre i stabilne warunki zatrudnienia
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 14 stycznia 2019 r.

 

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.