Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia to wiodąca polska orkiestra oraz jedna z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Od ponad 80 lat tworzy główny nurt polskiej kultury muzycznej poprzez działalność koncertową, wydawniczą i edukacyjną.

Z orkiestrą regularnie występują najwięksi muzycy świata, a spektakularna siedziba zespołu jest miejscem, budzącym zachwyt wśród słuchaczy i artystów. Od kwietnia 2018 NOSPR należy do organizacji ECHO, skupiającej 22 najlepsze sale koncertowe Europy.

W NOSPR kultywujemy najlepsze tradycje świata muzycznego, a także tworzymy nowe formaty wydarzeń artystycznych i szukamy nowych sposobów interakcji z publicznością. Jesteśmy współorganizatorem Festiwalu Katowice Kultura Natura, Festiwalu Prawykonań i Festiwalu Muzyka+Nauka oraz Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

Do naszego zespołu poszukujemy:

Specjalistki/ Specjalisty ds. zamówień publicznych

 

Na tym stanowisku będziesz:

 

 • Przygotowywać i prowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym postępowania z zakresu działalności kulturalnej.
 • Opracowywać jednolite wzory dokumentów, w tym specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wzory umów itp.
 • Doradzać na etapie przygotowywania opisów przedmiotów zamówień.
 • Współpracować z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia, członkami komisji przetargowych – na wszystkich etapach udzielania zamówienia.
 • Uczestniczyć w komisjach przetargowych, w tym badać i oceniać oferty, przygotowywać korespondencję do wykonawców, informować członków komisji o koniecznych czynnościach i ich podstawach prawnych.
 • Przygotowywać raporty i sprawozdania dotyczące udzielanych zamówień publicznych.
 • Aktualizować wewnętrzne regulacje z uwzględnieniem bieżących zmian w przepisach.
 • Archiwizować dokumentację z prowadzonych postępowań.

 

Czego możesz się spodziewać?

 •  Dobrych relacji w zespole zaangażowanych i doświadczonych pracowników.
 • Wielu wyzwań związanych z prowadzeniem ciekawych postępowań przetargowych.
 • Możliwości kreowania rozwiązań i wdrażania pomysłów. 
 • Wsparcia w rozwoju i zdobywania doświadczeń.

 

Jeśli:

 • Masz ukończone studia wyższe (preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne).
 • Znasz aktualne przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz finansów publicznych.
 • Masz praktyczną znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych - minimum 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z samodzielnym przygotowaniem dokumentacji przetargowej i/lub koordynowaniem procesu.
 • Umiesz sprawnie obsługiwać pakiet MS Office.
 • Jesteś Osobą cierpliwą i potrafiącą przełożyć język przepisów na zrozumiałe wytyczne dla współpracowników.
 • Rozumiesz na czym polega profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego.
 • Masz wysokie standardy etyki zawodowej.
 • Cechuje Cię rzetelność i skrupulatność w wykonywaniu zadań a także, odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
 • Rozumiesz odpowiedzialność za działania w obszarze finansowanym ze środków publicznych.
 • Nasza misja i działania są Ci bliskie.

 

Koniecznie prześlij swoje CV!

 

Termin przesyłania aplikacji  31.01.2020

 

Rekrutacja będzie przebiegać w 2 etapach:

 •  Analiza nadesłanych Cv ( Do 8.02.2020)
 • Rozmowa kwalifikacyjna podczas której kandydaci zostaną poproszeni o wykonanie zadania praktycznego (ostatni tydzień stycznia 2020)

 

Adres. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.

W treści wiadomości prosimy wpisać : Specjalista ds. Zamówień publicznych.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.