INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 28.11.2019 R., GODZINA 11:00 W NOSPR

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym art. 39 i n. ustawy Pzp pod nazwą Dostawa instrumentów dętych- Trąbek, Kornetów dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/09/2019

 

 Informujemy, że:

 

 - Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 10:30 w dniu 28.11.2019 r. – została złożona 1 oferta.

 - Na otwarcie ofert nieprzybyli przedstawiciele oferentów.

-  Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi 209 100,00 PLN brutto.

-  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły poniższe firmy:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto
w PLN

 

Ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych

 

 

Okres gwarancji
w miesiącach

 

1

Jarmuła Music s.c. ul. Modrzejewskiej 12, 33-103 Tarnów

203 538,00 PLN

2 przeglądy

24 m-ce

 

Rejestr zmian

Brak zmian.