Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów dętych- Trąbek, Kornetów dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/09/2019

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

 

1.       W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów dętych - Trąbek, Kornetów dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/09/2019 wpłynęła jedna oferta.

2.       Oferta spełniła stawiane warunki.

3.       W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1 – Jarmuła Music s.c. Modrzejewska 12 33-103 Tarnów.

4.       Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „Cena” = 60,00 pkt., „Ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych” = 20 pkt. „Okres gwarancji w miesiącach” 20,00 pkt.

5.       Wartość zamówienia wyniosła 203 538,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.