INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ

 

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu nagraniowego dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/23/2018

 

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR
w Katowicach” realizowanego w zakresie Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na wprowadzeniu zmian w:

 

I.                    Pkt. XII SIWZ - „Opis sposobu przygotowania ofert”, ppkt. 12.6. otrzymuje następujące brzmienie:

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski za wyjątkiem kart katalogowych produktów na podstawie art. 9 ust. 3 Pzp – ze względu na zunifikowanie nazw parametrów technicznych produktów”.

 

II.                 Załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w:

 

1.      Tabela nr 2 - Mikrofon pojemnościowy małomembranowy, pkt: 4, 5, 6, 7, otrzymuje następujące brzmienie:

 

Tabela nr 2 - Mikrofon pojemnościowy małomembranowy – 4 sztuki

L.p.

Cecha

parametry/opis

1.

rodzaj przetwornika

pojemnościowy

2.

budowa

modularna - przedwzmacniacz i kapsuła powinny być odrębnymi elementami

3.

charakterystyka kierunkowości

ósemkowa

4.

zakres częstotliwości

nie węższy niż 40Hz – 15 kHZ

5.

czułość (dla 1 kHZ)

minimum 12mV/Pa

6.

ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A

maksymalnie 17 dBA

7.

stosunek sygnał/szum

minimum 77 dB

8.

maksymalny SPL (dla 0,5% THD)

minimum 132 dB

9.

zasilanie

Phantom 48V

10.

złącze

XLR

11.

masa

przedwzmacniacz - maksymalnie 68g

kapsuła - maksymalnie 18g

12.

wykończenie, kolor

matowy, szary

13.

wymiary (zestawu przedwzmacniacz połączony z kapsułą)

nie większe niż: wysokość 20mm, szerokość 20mm, długość 150mm

 

2.      Tabela nr 15 - Rejestrator cyfrowy stereo pkt. 11, otrzymuje następujące brzmienie:

 

Tabela nr 15 - Rejestrator cyfrowy stereo – 2 sztuki

 

L.p.

 

 

Cecha

 

parametry/opis

 

1.

rodzaj obsługiwanych nośników

karta SD, karta CF, pamięć przenośna USB

2.

obsługiwane formaty nagrań

nagrywanie i odtwarzanie MP3 i WAV 24bit

3.

kontrola prędkości odtwarzania

tak, minimum +/- 15%

5.

opcja konwersji częstotliwości próbkowania

tak

6.

złącza wejściowe

analogowe: XLR, RCA

cyfrowe: SPDIF (lub więcej)

7.

złącza wyjściowe

analogowe: XLR, RCA

cyfrowe: SPDIF (lub więcej)

8.

kontrola urządzenia z zewnątrz

przynajmniej poprzez port RS232

9.

pilot bezprzewodowy

tak

10.

budowa

urządzenie powinno być montowalne w szafie typu rack, jego wysokość powinna wynosić 1U

11.

masa

nie większa niż 3,4 kg

12.

kolor

czarny

 

3.      Tabela nr 39 - Kamera SDI wraz z zamocowanym obiektywem, Tytuł (zmiana ilości na 3 sztuki) oraz pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Tabela nr 39 - Kamera SDI wraz z zamocowanym obiektywem – 3 sztuki

L.p.

Cecha

parametry/opis

1.

maksymalna rozdzielczość obrazu

nie mniejsza niż 3840 x 2160 (nieinterpolowana)

2.

mocowanie obiektywu

MFT

3.

obsługiwane formaty

przynajmniej 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

4.

sterowanie zewnętrzne

poprzez wejście SDI, LANC, S.Bus, PWM

5.

obsługiwane prędkości SDI

przynajmniej 1.5G, 3G, 6G

6.

złącza

przynajmniej 1x wejście SDI umożliwiające kontrolę kamery, 1x wyjście SDI, 1x wyjście HDMI, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, wejście LANC

7.

rozmiar kamery bez obiektywu i okablowania

nie większe niż 7cm x 9cm x 7cm

8.

parametry obiektywu

minimalna ogniskowa: nie większa niż 14mm

maksymalna ogniskowa: nie mniejsza niż 100mm

minimalna wartość przysłony: nie większa niż 4.0 dla minimalnej ogniskowej

tryb autofokus: tak

9.

akcesoria

dedykowany zasilacz do kamery

 

4.      Tabela nr 41 – Dyski twarde  pkt. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

 

Tabela nr 41 - Dyski twarde – 20 sztuk

L.p.

Cecha

parametry/opis

1.

typ

a) 16 dysków HDD o pojemności minimum 6000GB, rozmiarze pamięci cache nie mniejszym niż 64MB, o czasie dostępu nie większym niż 16ms (odczyt), 18ms (zapis), o poborze energii nie większym niż 6 W, przeznaczonych do pracy ciągłej w komputerach typu NAS

b) 4 dyski SSD o pojemności minimum 1000GB, interfejs SATA 6Gb/s, o poborze mocy nie większym niż 4,4W, odporności na wstrząsy 1500G/0,5ms, niezawodności wg MTBF: 1,5mln, waga: nie większa niż 66g

 

Zamawiający informuje, że w dokonana zmiana w treści SIWZ, zostaje udostępniona na stronie BIP.

Rejestr zmian

Brak zmian.