INFORMACJA O ZMIANIE W SIWZ
w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu nagraniowego dla NOSPR, nr sprawy: NOSPR/23/2018


Postępowanie realizowane jest w ramach projektu nr POIS.08.01.00-001098/16 „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowanego w zakresie Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity), wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na wprowadzeniu zmian w:

I.    w pkt. XII – Opis sposobu przygotowania ofert, ppkt. 12.18, otrzymuje następujące brzmienie: „ 12.18.    Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:


NOSPR - oferta na:
„Dostawa sprzętu nagraniowego dla NOSPR”`
Nie otwierać przed 03 października 2018 r., godz. 11.00

II.    w pkt XIII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ppkt. 13.2, otrzymuje następujące brzmienie: „Termin składania ofert upływa dnia 03.10.2018 r. o godz. 10.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

III.    Załączniku nr 2 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”:

1.    Tabela nr 1 - Mikrofon pojemnościowy małomembranowy,
pkt. 4- zakres częstotliwości, otrzymuje następujące brzmienie „nie węższy niż – (odpowiednio wg pkt.3)
a) 40Hz – 26 kHZ
b) 30Hz – 29 kHZ
c) 20Hz – 28 kHZ
d) 20Hz – 29 kHZ
e) 40Hz – 28 kHZ
f) 40Hz – 26 kHZ”
pkt. 5 - czułość (dla 1 kHZ), otrzymuje następujące brzmienie: „minimum (w mV/Pa) – (odpowiednio wg pkt.3)
a) 15
b) 14
c) 17
d) 14
e) 15
f) 16”
pkt. 6 - ekwiwalentny poziom szumów, ważony krzywą A, otrzymuje następujące brzmienie: „maksymalnie (w dB) – (odpowiednio wg pkt.3)
a) 14
b) 13
c) 10
d) 12
e) 13
f) 14”
pkt. 7 - stosunek sygnał/szum, otrzymuje następujące brzmienie: „minimum (w dB) – (odpowiednio wg pkt.3)
a) 80
b) 81
c) 84
d) 82
e) 81
f) 80”
pkt. 8 - maksymalny SPL (dla 0,5% THD), otrzymuje następujące brzmienie: „ nie mniejszy niż (w dB) – (odpowiednio wg pkt.3)
a) 131
b) 131
c) 130
d) 131
e) 130
f) 131”
pkt 14 – wykończenie, kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„matowy: szary, czarny lub inny podobny odcień”
2.    Tabela nr 2 - Mikrofon pojemnościowy małomembranowy, pkt 2 – wykończenie, kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„matowy: szary, czarny lub inny podobny odcień”
3.    Tabela nr 3 - Kable mikrofonowe wraz z uchwytami mikrofonowymi, pkt. 4 –  kolor kabla i uchwytu, otrzymuje następujące brzmienie:
„ciemnoszary, czarny lub inny podobny odcień - w tym samym kolorze”
4.    Tabela nr 4 - Poprzeczka mikrofonowa, pkt 3 – kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„czarny, szary lub inny podobny odcień”
5.    Tabela nr 5 - Statywy mikrofonowe, pkt. 3- kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„szary, czarny lub inny podobny odcień”
6.    Tabela nr 12 - Mikrofon dynamiczny wokalowy, pkt 12 – kolor, otrzymuje następujące brzmienie: „czarny, szary lub inny podobny odcień”
7.    Tabela nr 13 - Mikrofon pojemnościowy, pkt 12 – kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„szary, czarny lub inny podobny odcień”
8.    Tabela nr 14 - Mikrofon pojemnościowy, pkt 12 –  kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„czarny, szary lub inny podobny odcień”
9.    Tabela nr 15 - Rejestrator cyfrowy stereo, pkt 1-  rodzaj obsługiwanych nośników, otrzymuje następujące brzmienie „karta SD, karta SDHC, karta SDXC, pamięć przenośna USB”
pkt. 3- kontrola prędkości odtwarzania – zostaje usunięty
pkt. 5 - opcja konwersji częstotliwości próbkowania – zostaje uśnięty
pkt 9 -  pilot bezprzewodowy - zostaje usunięty
pkt 12 –  kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„czarny, szary lub inny podobny odcień”
Zamawiający nadaje nową numerację w tabeli.
10.    Tabela nr 16 - Sterownik do programu typu DAW, pkt.10 – kolor, otrzymuje następujące brzmienie: „czarny, szary lub inny podobny odcień”
11.    Tabela nr 27 - Statyw mikrofonowy, pkt. 5 – kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„czarny, szary lub inny podobny odcień”
12.    Tabela nr 36 - Skrzynie mobilne, pkt. 2- kolor, otrzymuje następujące brzmienie:
„czarny lub inny podobny odcień”
13.    Tabela nr 43 - System rejestracji dźwięku, pkt 1 – budowa, otrzymuje następujące brzmienie:
„system powinien składać się z
a) komputera stacjonarnego wraz z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem typu DAW
b) oprogramowania typu DAW kompatybilnego z systemem operacyjnym (oprogramowanie nie musi być zainstalowane w systemie operacyjnym)
c) interfejsu audio kompatybilnego z oprogramowaniem typu DAW”
pkt 7 – parametry komputera stacjonarnego, otrzymuje następujące brzmienie:
„ obudowa: ATX lub montowalna w szafie typu rack
procesor
- bazowa częstotliwość pracy:  3,20 GHz
- maksymalna częstotliwość pracy: 4,60 GHz
- ilość pamięci cache: nie mniej niż 12MB
- ilość rdzeni: 6
pamięć RAM: nie mniej niż 32GB
chłodzenie procesora: bezgłośne
karta graficzna
- częstotliwość podstawowa rdzenia: nie mniej niż 1607MHz
- rozmiar pamięći DDR: 8GB
- złącza wizyjne: DP 1.43 (3szt.), HDMI 2.0b (1szt.), DL-DVI (1szt.) lub więcej
zasilacz: bezgłośny o mocy minimum 500W
dysk twardy: 1 dysk SSD o pojemności minimum 1TB na złączu M.2
porty USB 3.1: minimum 6
porty Thunderbolt: minimum 4 (dopuszczalne na zainstalowanej karcie rozszerzeń)
karta sieciowa Wi-Fi
klawiatura i mysz
monitor/wyświetlacz nie jest wymagany”

Zamawiający informuje, że w dokonana zmiana w treści SIWZ, zostaje udostępniona na stronie BIP

Rejestr zmian

Brak zmian.