9/09/2018    S180    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

2018/S 180-409020

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.8.2018, 2018/S 149-343203)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:32330000, 32341000, 32342100, 48000000, 30234100, 34000000, 32350000, 30200000, 37311100

 

Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo

Mikrofony

Słuchawki

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dysk magnetyczny

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Części sprzętu dźwiękowego i wideo

Urządzenia komputerowe

Pianina

 

Zamiast: 

 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.9.2018 (10:30)

 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

18.9.2018 (11:00)

 

Powinno być: 

 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.10.2018 (10:30)

 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

3.10.2018 (11:00)

Rejestr zmian

Brak zmian.