Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 03.10.2018 r. godz. 11.00 w NOSPR

 

w przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne prowadzone pod nazwą „Dostawa sprzętu nagraniowego dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/23/2018.Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Informujemy, że:                                                      

- Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 10:30 w dniu 03.10.2018 r. - została złożona 1 oferta
- Na otwarcie ofert przybył przedstawiciel firmy:  Konsbud Audio Sp. z o.o. ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa
- Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła: 1.195.544,- PLN brutto, wartość zamówienia jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 1.156.767,- PLN brutto.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena dostawy brutto

Okres gwarancji w miesiącach

Okres wykonania zamówienia

w dniach

1

Konsbud Audio Sp. z o.o.

02-878 Warszawa, ul. Gajdy 24.

1.170.055,95 PLN

12

55

Rejestr zmian

Brak zmian.