Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą Organizacja koncertu Academy of Ancient Music w NOSPR, polegającą na organizacji koncertu w ramach cyklu „Muzyka dawna” w dniu 21 czerwca 2019 roku w sali koncertowej NOSPR z udziałem Academy of Ancient Music.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/05/2019.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).