Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

Nr sprawy: NOSPR/04/2019 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu z udziałem The Orchestra of the Age of Enlightenment.

Zamówienia udzielono w dniu 10.05.2019 r. na rzecz Konzertdirektion Hans Ulrich Schmid GmbH & Co. Königstr. 36, 30175 Hannower Niemcy