Informacja o udzielonym zamówieniu

 

(usługa)

 

 

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/03/2019 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu
i realizacji  koncertów AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy oraz zaproszonych artystów
w siedzibie NOSPR.

 

Zamówienia udzielono w dniach 21.01.2019 r., 11.02.2019 r., 26.03.2019 r., 17.04.2019 r., 08.05.2019 r. oraz 05.06.2019 r. na rzecz Stowarzyszenia Gorczycki.pl. z siedzibą w Bytomiu, ul. Srebrna 5.