OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą Organizacja koncertu Bach Collegium Japan w NOSPR, polegającą na organizacji koncertu w dniu 06 marca 2020 roku w Sali koncertowej NOSPR z udziałem Bach Collegium Japan prowadzonego przez Masaaki Suzuki.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/06/2019.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).