OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą „Występ zespołów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w NOSPR”, polegającą na organizacji koncertu w NOSPR z udziałem Chóru NFM we Wrocławiu i Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w dniu 03 października 2019 roku - seria S1 (cześć nr 1) oraz koncertu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Jarosława Thiela z udziałem Olgi Pasiecznik w dniu 04 października 2019 roku - seria muzyka Dawna (część nr 2).

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/07/2019.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).