OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą organizacja cyklu koncertów Kwartetu Śląskiego z udziałem solistów GRAŻYNA BACEWICZ i  AMERYKA(NIE) w NOSPR, polegająca na organizacji cyklu koncertów Kwartetu Śląskiego z udziałem solistów GRAŻYNA BACEWICZ I  AMERYKA(NIE) w sezonie 2019/2020 w sali kameralnej NOSPR w dniach: 5.10. 2019r., 09.11.2019 r., 15.02.2020 r., 07.03.2020 r., 04.04.2020 r., 02.07.2020 r., 06.06.2020 r. 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/09/2019.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).