OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą Organizacja koncertów przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne w siedzibę NOSPR, polegająca na organizacji koncertów cyklu NOSPR kameralnie oraz rezydentów NOSPR – Zespołu Miasta Katowice Camerata Silesia, w Sali kameralnej i Sali Koncertowej w Narodowej Orkiestrze Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/10/2019.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986).