Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej prowadzonego pod nazwą Występ zespołów Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu w NOSPR, polegającą na organizacji koncertu w NOSPR z udziałem Chóru NFM we Wrocławiu i Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego w dniu 30 października 2019 roku-seria S1 (cześć nr 1) oraz koncertu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Jarosława Thiela z udziałem Olgi Pasiecznik w dniu 04 października 2019 roku -seria muzyka Dawna (część nr 2) w trybie art. 4d ust. 1 pkt. 2 Pzp.

 

Zamówienia udzielono na rzecz Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Nr sprawy: NOSPR/ZPK/07/2019