Katowice dnia 31.01.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych usługa z zakresu działalności kulturalnej

nr sprawy: NOSPR/ZPK/01/2020

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych usługa z zakresu działalności kulturalnej nr sprawy: NOSPR/ZPK/01/2020 wpłynęło 60 ofert, z czego 57 spełnia warunki określone przez Zamawiającego.

 

Wyniki badania i oceny ofert przedstawia poniższa tabela.

 

L.P.

IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY

 OFEROWANA STAWKA

KRYTERIUM - CENA

KRYTERIUM -DOŚWIADCZENIE

SUMA PUNKTÓW

UWAGI

1

Branny Daria

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

2

Boksa Klaudia

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

3

Borowska Martyna

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

4

Cebulska Małgorzata

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

5

Derentowicz Marcjanna

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

6

Fiałkowska Bożena

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

7

Flasza Natalia

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

8

Gawlista-Gliwa Janina

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

9

Gross Oskar

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

10

Janiszewski Cyprian

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

11

Jędrasik Karolina

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

12

Jędrysiak Martyna

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

13

Jarzyna Marta

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

14

Koziński Adam

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

15

Kowalska Dorota

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

16

Kwiecińska Gabriela

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

17

Krzykawska Helena

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

18

Kurzydlak Julia

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

19

Kraśniewska Ludmiła

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

20

Kuta Mikołaj

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

21

Korczyńska Noemi

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

22

Kielesz Olaf

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

23

Krawiec Sandra

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

24

Lucja Karolina

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

25

Łukasik Artur

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

26

Matejczuk Anna

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

27

Majchrowski Amadeusz

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

28

Malerczyk Angelika

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

29

Mucha Dominika

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

30

Marek Jadwiga

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

31

Mazurkiewicz Justyna

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

32

Miś Kamila

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

33

Matejczuk Tadeusz

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

34

Nizio Patrycja

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

35

Olekszak Alicja

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

36

Paczuła Karolina

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

37

Przekota Kinga

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

38

Putrzyński Michał

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

39

Pisula Małgorzata

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

40

Rusin Zofia

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

41

Rzymkowska Barbara

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

42

Rzymkowska Magdalena

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

43

Staszek Patrycja

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

44

Szlufik Agata

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

45

Szczepanik Iwona

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

46

Świtalska Aleksandra

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

47

Świtalski Piotr

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

48

Tomaszewska Elżbieta

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

49

Tomkowicz Magdalena

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

50

Wójcik Jan

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

51

Wyciszkiewicz Michał

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

52

Wieliczka Maria Jolanta

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

53

Wieczorek Szymon

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

54

Wendrowska Weronika

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

55

Walczyk Zuzanna

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

56

Żbik Nicole

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

57

Zejman Maciej

17,50 zł

80

20

100

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie zaproszony do zawarcia umowy

58

Laskowski Wojciech

15,00 zł

0

0

0

wykluczony-brak doświadczenia

59

Lisowska Karolina

15,00 zł

0

0

0

wykluczony-brak doświadczenia

60

Marcinkiewicz Krzysztof

17,00 zł

0

0

0

wykluczony-brak doświadczenia

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. Zapraszamy do udziału w kolejnych.