OGŁOSZENIE

 

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

 

Organizacja Opera do libretta Olgi Tokarczuk: Ahat ilī – siostra bogów

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu działalności kulturalnej, polegająca na organizacji koncertu Aukso z udziałem solistów w dniu 23 maja 2020 w sali koncertowej NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/5/2020.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843).