OGŁOSZENIE

 

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

 

Organizacja dwóch koncertów w ramach 24. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena;

 

Występy Bamberger Symphoniker prowadzonej przez Christopha Eschenbacha z udziałem solisty Stahtisa Karapanosa (flet) 1.04.2020 oraz Wiener Akademie z dyrygentem Martinem Haselböckiem i solistą Gottliebem Wallischem (fortepian historyczny) 8.04.2020 w sali koncertowej NOSPR 

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/3/2020.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843).