OGŁOSZENIE

 

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

 

Organizacja koncertu w dniu 8 czerwca 2020 r. z udziałem Orkiestra Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie i solistki Patricii Petibon (sopran) prowadzonego przez Roberta Reimera.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/6/2020.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4d ust.1 pkt 2  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843).