Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

 

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 4d ust. 1 pkt. 2 Pzp.

 

Organizacja koncertu w dniu 8 czerwca 2020 r. z udziałem Orkiestra Filharmonii im. Leoša Janáčka w Ostrawie i solistki Patricii Petibon (sopran) prowadzonego przez Roberta Reimera.

 

Nr sprawy: NOSPR/ZPK/6/2020.

 

 

 

Zamówienia udzielono:

 

Filharmonii im. Leoša Janáčka z siedzibą w Ostrawie