Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych”; numer postępowania NOSPR/1/2020

 

Pytanie nr 1:

Prośba  wyjaśnienie wymogu dostarczenia próbek – czy mogą to być przykładowe materiały, które na bieżąco wykonujemy, czy raczej mają być to próbki wykonane wg Państwa standardów i plików, które ew. Państwo prześlecie?

 

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający oczekuje przedstawienia przykładowych materiałów, które spełniają wymogi SIWZ.

 

Pytanie nr 2:

Jak zrozumiałem, aukcji elektron. Państwo nie przewidujecie?

 

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Rejestr zmian

Brak zmian.