PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych”;
numer postępowania NOSPR/1/2020

 

Pytanie nr 3:

Czy jeżeli dana pozycja jest wykonywana w “edycjach” poz.  1,5,6,  oznacza to, że każda edycja będzie drukowana w różnym czasie, czy też pliki do wszystkich edycji będą przekazane jednocześnie i będą drukowane w tym samym czasie?

 

Odpowiedź nr 3:

W różnym czasie – każda edycja osobno

 

Pytanie nr 4:

Pozycja 3 czy drukowany będzie kolor czarny?

 

Odpowiedź nr 4:

Kolorystyka zależy od projektu, należy założyć ze kolor czarny może się pojawić

 

Pytanie nr 5:

pozycja 4. Jaki jest format po rozłożeniu?

 

Odpowiedź nr 5:

Format po rozłożeniu to 2xDL (2/3 formatu A4)

 

Pytanie nr 6:

pozycja 5, Ilość będzie  12 edycji x 250 szt.? Czy 12 edycji x 3000 szt.?

 

Odpowiedź nr 6:

Przewidywanych jest 12 edycji po ok 250 szt.

 

Pytanie nr 7:

pozycja 7.i 14  Jaki format po rozłożeniu?

 

Odpowiedź nr 7:

Poz. 7, w zależności od ilości stron format to 2xA5 lub 3xA5.

Poz. 14 w zależności od ilości stron 1x105x210mm lub 2x105x210mm.

 

Pytanie nr 8:

pozycja 15 jaki będzie rozmiar tłoczenia?

 

Odpowiedź nr 8:

W zależności od projektu od 1/3 do ½ powierzchni

 

Pytanie nr 9:

Prośba  wyjaśnienie wymogu dostarczenia próbek – czy mogą to być przykładowe materiały, które na bieżąco wykonujemy, czy raczej mają być to próbki wykonane wg Państwa standardów i plików, które ew. Państwo prześlecie?

 

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający oczekuje przedstawienia przykładowych materiałów, które spełniają wymogi SIWZ.

 

Pytanie nr 9:

Jak zrozumiałem, aukcji elektron. Państwo nie przewidujecie?

 

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Rejestr zmian

Brak zmian.