dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

„Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych”

nr sprawy NOSPR/1/2020

 

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 102 579,20 zł brutto.

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres

Całkowita cena ofertowa brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

Warunki płatności

001

Zakład Poligraficzny SINDRUK

ul. Firmowa 12

45-594 Opole

77 972,00

wg umowy

wg umowy

30 dni

002

UNIDRUK sp. z o.o. sp.k.

ul. Bronowicka 117

30-121 Kraków

70 125,00

wg umowy

wg umowy

30 dni

003

Agencja Reklamowa TOP Agnieszka Łuczak

ul. Toruńska 148

87-800 Włocławek

55 512,00

wg umowy

wg umowy

30 dni

004

Drukarnia SIL VEG DRUK s.c.

Pawelak J., Pełka D., Śmich D.

ul. Niegolewskich 12

42-700 Lubliniec

70 375,00

wg umowy

wg umowy

30 dni

005

M-STUDIO S.C.

 

ul. Ignacego Paderewskiego 44,

41-810 Zabrze

99 577,00

wg umowy

wg umowy

30 dni

006

ENAF sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 16

02-255 Warszawa

136 851,00

wg umowy

wg umowy

30 dni

 

Rejestr zmian

Brak zmian.