Sprawozdania finansowe – coroczne sprawozdanie finansowe