Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)


Przedmiot zamówienia:
„Dostawa harf koncertowych”


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


Postępowanie nr NOSPR/5/2020

Załączniki:

PlikOpisRozmiar
Pobierz ten plik (ogłoszenie 561642-N-2020.pdf)ogłoszenie 561642-N-2020.pdf2020-07-14 15:00:00718 kB
Pobierz ten plik (SIWZ_H.pdf)SIWZ_H.pdf2020-07-14 15:00:00975 kB
Pobierz ten plik (zal_1A_formularz _ofertowy_H.docx)zal_1A_formularz _ofertowy_H.docx2020-07-14 15:00:00175 kB
Pobierz ten plik (zal_1B_oswiadczenie_art_25a_ust.1_H.doc)zal_1B_oswiadczenie_art_25a_ust.1_H.doc2020-07-14 15:00:00315 kB
Pobierz ten plik (zal_1C_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_H.doc)zal_1C_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_H.doc2020-07-14 15:00:00312 kB
Pobierz ten plik (zal_1D_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby p_H.doc)zal_1D_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby p_H.doc2020-07-14 15:00:00312 kB
Pobierz ten plik (zal_1E_wykaz_dostaw_H.doc)zal_1E_wykaz_dostaw_H.doc2020-07-14 15:00:00765 kB
Pobierz ten plik (zal_1F_oswiadczenie_grupa_kapitalowa_H.doc)zal_1F_oswiadczenie_grupa_kapitalowa_H.doc2020-07-14 15:00:00310 kB
Pobierz ten plik (zal_2_istotne_postanowienia_umowy_H.pdf)zal_2_istotne_postanowienia_umowy_H.pdf2020-07-14 15:00:00923 kB
Pobierz ten plik (zal_3_Opis_przedmiotu zamówienia(OPZ)_H.pdf)zal_3_Opis_przedmiotu zamówienia(OPZ)_H.pdf2020-07-14 15:00:00589 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.