INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Pzp
pn. „Dostawa harf koncertowych”
nr sprawy: NOSPR/5/2020

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje poniżej informacje:

 

-     Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 12:00 w dniu 28.07.2020 r. - została złożona 1 oferta.

 

-     Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi 380 808,00PLN brutto.

 

-     W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyła firma:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji w miesiącach

Warunki płatności

1

Instrumenty Muzyczne KOBIMPEX Janusz Kobecki ul. Mielczarskiego 62A 51-663 Wrocław

479 700,00 PLN

16 tygodni

48 m-cy

Zgodnie zapisami umowy

 

Rejestr zmian

Brak zmian.