Ogłoszenie nr 500078202-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.

Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 539199-N-2018
Data: 30/03/2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 24026020600000, ul. Pl. Wojciecha Kilara  1, 40202   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 325 300, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 322 571 384.
Adres strony internetowej (url): www.bip.nospr.org.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nie będącego przedmiotem ekspozycji sprzętu nagłośnieniowego tj. mikrofony, słuchawki, karta dźwiękowa i oprogramowanie
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nie będącego przedmiotem ekspozycji sprzętu nagłośnieniowego tj. mikrofony, słuchawki, karta dźwiękowa i oprogramowanie. Opis przedmiotu zamówienia podyktowany jest specyficznymi, niepowtarzalnymi, najwyższej klasy warunkami akustycznymi Sali koncertowej NOSPR, które to wpływają bezpośrednio na określenie wymaganych, niezbędnych parametrów technicznych sprzętu nagłośnieniowego. Najważniejszy wpływ na ustalenie wymogów technicznych dla sprzętu nagłośnieniowego ma różnorodność gatunków muzycznych wykonywanych podczas koncertów w szczególnych warunkach akustycznych, zarówno przez solistów, zespoły, orkiestry i chóry - wykonawców najwyższej światowej klasy. Dopuszcza się składanie ofert różnych producentów z utrzymaniem standardu jakościowego zamawianego sprzętu, o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane. Niniejsze zamówienie ma charakter doposażania i uzupełniania sprzętu nagłaśniającego już będącego w użytkowaniu, parametry techniczne sprzętu zamawianego muszą być kompatybilne już z posiadanymi. Parametry techniczno-jakościowe opisanego sprzętu stanowią wymagany standard jakościowy zamawianego sprzętu.

 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 7)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Opłacona polisa OC, odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, oświadczenie o braku wyroku lub decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat itd., pełnomocnictwa, referencje, wykaz wykonanych/wykonywanych wymaganych dostaw, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, oświadczenie art. 22 ust. 1, oświadczenie art. 24 ust. 1 i 5.

Rejestr zmian

Brak zmian.