ZMIANA DO SIWZ

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/13/2018.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na uzupełnieniu opisu:

 

1.  Załącznik nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, Tabela nr 27, Oprogramowanie DAW – 1 sztuka, poz. 12 obsługiwane formaty eksportu, Audio:

“MIDI Standart Formats (MID), WAV, Broadcast WAV, WAV with Codec, AAC1, MP32, OGG Vorbis, AIFF, FLAC, WMA”

 

2. Załącznik nr 12 “Zestawienie oferowanego sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, Tabela nr 27, Oprogramowanie DAW – 1 sztuka, poz. 12 obsługiwane formaty eksportu, Audio:

“MIDI Standart Formats (MID), WAV, Broadcast WAV, WAV with Codec, AAC1, MP32, OGG Vorbis, AIFF, FLAC, WMA”

Załączniki:

PlikOpisRozmiar
Pobierz ten plik (MIKROFONY 2018 SIWZ zmiana 1.doc)MIKROFONY 2018 SIWZ zmiana 1.doc2018-04-11 12:55:001782 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.