ZMIANA nr 3 DO SIWZ

 

w postępowaniu na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/13/2018.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na podstawie Art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wprowadza zmianę do SIWZ, polegającą na poprawieniu zapisu następująco:

 

 W Załączniku nr 13 – „Zestawienie cenowe zbiorcze oferowanego sprzętu nagłośnieniowego w przetargu nieograniczonym „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”:

 

Nr Tabeli – 7 - Para mikrofonów pojemnościowych wielkomembranowych instrumentalnych

Załączniki:

PlikOpisRozmiar
Pobierz ten plik (MIKROFONY 2018 SIWZ zmiana 3.doc)MIKROFONY 2018 SIWZ zmiana 3.doc2018-04-20 09:40:001782 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.