Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 25.04.2018 r. godz. 11.00 w NOSPR

w przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne prowadzone pod nazwą „Dostawa sprzętu nagłośnieniowego dla NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/13/2018.

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Informujemy, że:                                                      

- Do czasu upływu terminu składania ofert tj. do godziny 10:30 w dniu 25.04.2018 r. - zostały złożone 3 oferty.

- Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele następującej firmy: SHADOK AV  Sp. z o.o. Sp.k. 41-806 Zabrze,
ul. Wolności 44.

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, wynosi: 361 743,- PLN brutto.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena dostawy brutto

Okres gwarancji w miesiącach

1

SHADOK AV  Sp. z o.o. Sp.k.

41-806 Zabrze, ul. Wolności 404.

332 016,45 PLN

60

2

M. OSTROWSKI S.J.,

50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 5.

297 906,00 PLN

24

3

Konsbud Audio Sp. z o.o.

02-878 Warszawa, ul. Gajdy 24.

355 436,79 PLN

37

 

Rejestr zmian

Brak zmian.