Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c: 

Nr sprawy: NOSPR/02/2015 – Usługa z zakresu kultury, polegająca na przygotowaniu i realizacji koncertu w ramach 17 edycji festiwalu LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa z udziałem NOSPR, Nr sprawy NOSPR/02/2015, CPV – 79952100-3. Zamówienia udzielono w dniu 30.01.2015 r. na rzecz Stowarzyszenia Sztuka Teatr, ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Katowice, 2015-02-24

Rejestr zmian

Brak zmian.