Informacja o udzielonym zamówieniu (usługa)

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c.

Usługa z zakresu kultury, organizacja - dwóch koncertów MIUOSHA z towarzyszeniem orkiestry NOSPR, poprowadzonym przez Radzimira Dębskiego (JIMKA) z udziałem gości. 

Nr sprawy NOSPR/03/2015, kod CPV 79952100-3.

Postępowania w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 b, c, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2013 poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) udzielono na rzecz DINKS Krzysztof Krot ul. Rynek 8, 40-003 Katowice.

Katowice, 2015-03-05

 

 

 

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Sprawozdania
[ Zmodyfikowano: 2016-06-29 08:03:35 przez Sebastian Gronet]