INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncert, z udziałem Orkiestry Radia Bawarskiego.

Nr sprawy NOSPR/19/2016, kod CPV 79.95.21.00-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

Katowice, 2016-12-15

Komisja przetargowa NOSPR

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym / NOSPR/19/2016
[ Zmodyfikowano: 2016-12-16 10:06:48 przez Sebastian Gronet]

INFORMACJA o prowadzonym zamówieniu publicznym Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncert, z udziałem Orkiestry Radia Bawarskiego. Nr sprawy NOSPR/19/2016, kod CPV 79.95.21.00-3. Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony). Katowice, 2016-12-15 Komisja przetargowa NOSPR

Werjsja: 2  Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym / NOSPR/19/2016
[ Zmodyfikowano: 2016-12-16 10:08:13 przez Sebastian Gronet]

Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, których wartość nie przekracza kwoty określonej na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy - polegającą na przygotowaniu i realizacji koncert, z udziałem Orkiestry Radia Bawarskiego.

Nr sprawy NOSPR/19/2016, kod CPV 79.95.21.00-3. Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 tekst ujednolicony).

Katowice, 2016-12-15

Komisja przetargowa NOSPR