INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu z udziałem Jane Monheit Quartet w siedzibie  NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/23/2017, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn.zm.).

 

Rejestr zmian

Brak zmian.