INFORMACJA

oprowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów: Cappella Gabetta w dniu 04.03.2018 r. oraz Collegium Vocale Gent w dniu 18.03.2018 r. w NOSPR.

 Nr sprawy NOSPR/29/2017, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a, Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2017 poz. 1579 tekst jednolity).

Rejestr zmian

Brak zmian.