Informacja o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów, polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertów, z udziałem {oh!}Orkiestry Historycznej.

Nr sprawy NOSPR/02/2018, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2017 poz. 1579).

 

Rejestr zmian

Brak zmian.