Informacja o udzielonym zamówieniu publicznym

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

Nr sprawy: NOSPR/03/2018 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów symfonicznych wraz z zaproszonymi artystami wykonawcami w siedzibie NOSPR.

Zamówienia udzielono w dniu 18.02.2018 r. na rzecz Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena z siedziba w Krakowie, 31-147 Kraków, ul. Długa 19/4 NIP: 6762252039.

Komisja ds. zamówień publicznych NOSPR

 

Rejestr zmian

Brak zmian.