INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu, z udziałem Pharoah Sanders z zespołem.
Nr sprawy NOSPR/16/2018, kod CPV 79952100-3.
Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a), Prawa zamówień publicznych
 (Dz. U. 2017 poz. 1579 tekst ujednolicony).

Rejestr zmian

Brak zmian.