Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/24/2018 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertów, z udziałem Orkiestry Muzyki Nowej w siedzibie NOSPR, wraz zaproszonymi artystami wykonawcami.

 

Zamówienia udzielono w dniu 07.09.2018 r. na rzecz Stowarzyszenia Orkiestry Muzyki Nowej, 41-902 Bytom, ul. Matejki 18/2.        

 

Rejestr zmian

Brak zmian.