INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – organizacji koncertów - polegającą na organizacji Festiwalu Katowice Kultura Natura.

Nr sprawy NOSPR/30/2018, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a)  Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2017 poz. 1579).

Rejestr zmian

Brak zmian.