Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/32/2018 – Usługa z zakresu kultury, polegająca organizacji koncertów przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne w siedzibie NOSPR.

 

Zamówienia udzielono w dniu 19.11.2018 r., na rzecz Śląskiego Towarzystwa Muzycznego
w Katowicach, ul. Dąbrówki 15/8, 40-081 Katowice.

Rejestr zmian

Brak zmian.