Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1a Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/34/2018 – Usługa z zakresu kultury, polegająca przygotowaniu
i realizacji koncertów symfonicznych z udziałem Chóru Polskiego Radia.

 

Zamówienia udzielono w dniu 26.11.2018 r., na rzecz Fundacji Rozwoju Sztuki SONORIS
ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków.

Rejestr zmian

Brak zmian.