Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

Nr sprawy: NOSPR/31/2018 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu i realizacji  koncertu z udziałem Orkiestry Historycznej {oh!} w siedzibie NOSPR.

Zamówienia udzielono w dniu 16.11.2018 r. na rzecz Stowarzyszenia „Art In Motion”, 40-031 Katowice, ul. Sienkiewicza 13/7.

Rejestr zmian

Brak zmian.