INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej – polegającą na przygotowaniu i realizacji koncertu, z udziałem Berliner Philharmoniker w siedzibie NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/01/2019, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a), Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2017 poz. 1579 tekst ujednolicony).

Rejestr zmian

Brak zmian.