Informacja o udzielonym zamówieniu

(usługa)

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1a Pzp.

 

Nr sprawy: NOSPR/36/2018 – Usługa z zakresu kultury, polegającą na przygotowaniu
i realizacji  koncertu z udziałem
Orkiestry Filharmonii im. Leoša Janáčka w siedzibie NOSPR.

 

Zamówienia udzielono w dniu 02.01.2019 r. na rzecz Janáčkova filharmonie Ostrava, p.o. 28. října 124,702 00 Ostrava.

Rejestr zmian

Brak zmian.