INFORMACJA

o prowadzonym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach informuje
o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu kultury polegającą na organizacji  koncertu z udziałem The Orchestra of the Age of Enlightenment w siedzibie NOSPR.

 

Nr sprawy NOSPR/04/2019, kod CPV 79952100-3.

Postępowanie w trybie „z wolnej ręki” art. 67 ust. 1 pkt. 1 a)  Prawa zamówień publicznych

(Dz. U. 2017 poz. 1579).

 

Rejestr zmian

Brak zmian.