Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Przedmiot zamówienia:


„Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych II”


Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).


Postępowanie nr NOSPR/7/2020

Załączniki:

PlikOpisRozmiar
Pobierz ten plik (Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf2020-07-30 15:00:001002 kB
Pobierz ten plik (SIWZ_D.pdf)SIWZ_D.pdf2020-07-30 15:00:001150 kB
Pobierz ten plik (zal_1A_formularz _ofertowy.doc)zal_1A_formularz _ofertowy.doc2020-07-30 15:00:00119 kB
Pobierz ten plik (zal_1A_formularz _ofertowy_zmiana_05.08.2020.doc)zal_1A_formularz _ofertowy_zmiana_05.08.2020.doc2020-08-05 10:00:00119 kB
Pobierz ten plik (zal_1B_oswiadczenie_art_25a_ust.1 .doc)zal_1B_oswiadczenie_art_25a_ust.1 .doc2020-07-30 15:00:0047 kB
Pobierz ten plik (zal_1C_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc)zal_1C_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc2020-07-30 15:00:0046 kB
Pobierz ten plik (zal_1D_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc)zal_1D_zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc2020-07-30 15:00:0048 kB
Pobierz ten plik (zal_1E_wykaz_usług.doc)zal_1E_wykaz_usług.doc2020-07-30 15:00:00631 kB
Pobierz ten plik (zal_1F_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc)zal_1F_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc2020-07-30 15:00:0040 kB
Pobierz ten plik (zal_3_opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmiana_05.08.2020.pdf)zal_3_opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zmiana_05.08.2020.pdf2020-08-05 10:00:00184 kB
Pobierz ten plik (zal_3_opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf)zal_3_opis przedmiotu zamówienia (OPZ).pdf2020-07-30 15:00:00594 kB
Pobierz ten plik (zał_2_Istotne postanowienia umowy.pdf)zał_2_Istotne postanowienia umowy.pdf2020-07-30 15:00:00831 kB
Pobierz ten plik (zmiana 05_08_2020.pdf)zmiana 05_08_2020.pdf2020-08-05 10:00:00127 kB

Rejestr zmian

Brak zmian.