PYTANIA I ODPOWIEDZI


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Sukcesywna dostawa materiałów drukowanych II” Numer sprawy: NOSPR/7/2020
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w związku z zapytaniami Wykonawców wniesionych w dniach 03.08.2020 r. i 04.08.2020 r., do postępowania NOSPR/7/2020 Zamawiający udziela odpowiedzi:


Pytanie 1.
Punkt 5 OPZ dot. programów/folderów koncertowych:
Czy wymienione w 5 punkcie programy/foldery mają być wykonane wraz z okładkami na papierze Print Speed 150 g czy wydrukowane mają być tylko środki a okładki mają być z punktu wcześniejszego czyli 4 i razem zszyte ?
Odpowiedź 1.
Zamawiający potwierdza że 5 punkt dotyczy tylko specyfikacji środków programów, które mają być zszyte z okładkami opisanymi w pkt 4.

Pytanie 2.
jesteśmy na etapie wyliczania usługi i piszę pojawiły się nieprawidłowości w oznaczeniu dni roboczych przy wykonywaniu poszczególnych zadań np.
poz. 18 KSIĄŻKA ROCZNA
– ze względu na cykl produkcyjny 4 dni robocze to przy tych parametrach technicznych termin nierealny – każda dotychczasowa książka roczna (łącznie z publikacją ubiegłoroczną) zajmowała w produkcji co najmniej dwa tygodnie (14 dni)
poz. 19 MAPA SEZONU
– ze względu na cykl produkcyjny 4 dni robocze to przy tych parametrach technicznych termin również niemożliwy – mapa sezonu z uwagi na prace introligatorskie także (14 dni)

Odpowiedź 2.
Zamawiający potwierdza zmianę cyklu produkcyjnego poz. 18 Książka roczna oraz poz. 19 Mapa sezonu na 14 dni.

Rejestr zmian

Brak zmian.